خوش آمديد
ورود

مراحب نصب AD و DNS سرور در ویندوز های مختلف

در این مقاله مراحل نصب Active Directory و DNS Server در ویندوز های سرور مختلف درج شده است :

ویندوز 2008 سرور :

1- وارد Server Manager شوید و بخش Roles را انتخاب کنید.
2- در بخش Roles Summary گزینه Add Roles را کلیک کنید.
3- از لیست موجود گزینه Active Directory Domain Service و DNS سرور را فعال کنید.
4- دکمه Next را بزنید و در نهایت دکمه Install را کلیک کنید.

هم اکنون سرویس های مورد نظر نصب شده است. در ادامه باید Active Directory را تنظیم نمائید:


1- وارد Server Manager شوید و بخش Roles را انتخاب کنید.
2- در بخش Summary گزینه Run the Active Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe) را کلیک کنید.
3- در پنجره Welcome page of the Active Directory Domain Services Installation Wizard دقت کنید گزینه Use advanced mode installation غیر فعال باشد و دکمه Next را بزنید.
4- در پنجره Operating System Compatibility دکمه Next را کلیک کنید.
5- در پنجره Choose a Deployment Configuration گزینه Create a new domain in a new forest را فعال کنید و Next را بزنید.
6- در پنجره Name the Forest Root Domain ، نام دامنه مورد نظر خود را وارد نمائید.
7- در پنجره Forest Functional Level گزینه Forest function level را بر روی Windows Server 2008 R2 ست کرده و Next را کلیک کنید.
8- مراحل را ادامه دهید تا به پنجره Directory Services Restore Mode Administrator Password برسید. در این پنجره رمز Domain خود را تعیین نمایید. این رمز الزاما رمز Administrator شما نیست و می تواند متفاوت باشد.
9- مراحل را دنبال کنید تا تنظمات به پایان رسد.
10- در پایان سرور Restart خواهد شد.

 

ویندوز 2016سرور :

مراحل نصب در ویندوز 2016 همانند ویندوز 2012 میباشد که فیلم آموزشی آن در لینک زیر موجود است :

http://www.kamiran.asia/videos/addns2012_2a8930603.html

 

 

 RSS