فرم سفارش سرویس های ابری شرکت کامیران
نام و نام خانوادگی *
نام و نام خانوادگی *
ایمیل *
مبلغ واریزی - ریال *
شماره موبایل *
توضیحات کامل سفارش*
تعداد سرورها و کلاینت ها
و نام پروژه ...

______________________________________________________________